Intimate partner violence against woman: Effects of power distance, individualism and economy.


Yüce-Selvi Ü., Karanfil D.

Journal of Human Sciences, vol.13, no.1, pp.60-71, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.14687/ijhs.v13i1.3543
  • Journal Name: Journal of Human Sciences
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.60-71
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: No

Abstract

The aim of the present study is to examine the varying rates of physical and sexual intimate partner violence (IPV) across countries with respect to Hofstede's (2001) power distance and individualism culture dimensions and investigate the possible mediating role of country economy in these relationships. The sample of the study was composed of the values of 25 countries on the study variables. The points of countries on culture dimensions were obtained from Hofstede (2001) open data source. Gross national income per capita (GNIPC) was used as indicator of the economic development of the countries, and the values were taken from World Health Organization report (2013a). Physical and sexual IPV rates of countries were obtained from United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women data set (UN WOMEN, 2011). Countries having points in all three data sets were included in the study. Findings indicated that at cross-cultural level, physical and sexual IPV were significantly and positively correlated with power distance and they were significantly and negatively correlated with individualism and GNIPC. Additionally, mediation analyses showed that GNIPC significantly mediated both the relationship between power distance and physical IPV and power distance and sexual IPV. However, although GNIPC significantly mediated the relationship between individualism and physical IPV, did not mediate the relationship between individualism and sexual IPV.

Bu çalışmanın amacı, ülkelerarası farklılaşan fiziksel ve cinsel yakın partner şiddeti (YPŞ) oranlarının, Hofstede (2001)’nin kültürel boyutlarından güç mesafesi ve bireycilik/toplulukçuluk ile ilişkisini incelemek ve ülke ekonomisinin bu ilişkilerdeki olası aracı etkisini saptamaktır. Çalışmanın örneklemi, 25 ülkenin ilgili boyutlardan aldığı değerlerden oluşturmaktadır. Ülkelerin kültür boyutlarındaki değerleri, Hosftede (2001) açık veri setinden elde edilmiştir. Kişi Başına Düşen Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH), ülkelerin ekonomik durumunun göstergesi olarak kabul edilmiş ve değerler Dünya Sağlık Örgütü Raporu’ndan (WHO, 2013a) alınmıştır. Çalışmaya dahil edilen ülkelerdeki YPŞ oranları ise, Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Birimi (UN WOMEN, 2011) tarafından derlenen veri setinden elde edilmiştir. Çalışma sonuçları, ülkeler düzeyinde, kadına yönelik fiziksel ve cinsel YPŞ oranlarının, güç mesafesi ile anlamlı düzeyde ve olumlu yönde, bireycilik ve kişi başına düşen GSMH ile anlamlı düzeyde ve olumsuz yönde bir ilişkisinin olduğu ortaya koymuştur. Aracı etki analizleri, kişi başına düşen GSMH’nın güç mesafesi ile fiziksel ve cinsel YPŞ ve bireycilik ile fiziksel YPŞ ilişkisine aracılık ettiğini; buna karşın bireycilik ile cinsel YPŞ ilişkisine aracılık etmediğini göstermiştir.