Bitcoin’nin Tanımlanma Sorunu


Parlaktuna İ., Güngül M.

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.86, pp.25-38, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bitcoin son dönemlerde meydan gelen dönüşüm ve gelişim sürecinde yeni bir para formu olarak ortaya
çıkmıştır. Hem teknolojideki gelişim hızındaki artış hem de küreselleşme doğal bir işleyiş sürecine sahip olan
bitcoinin ortaya çıkmasını kaçınılmaz kılmıştır. Bitcoin’in ekonomi içinde yüksek değere ulaşması ve geniş
kullanım alanına sahip olmasına rağmen, para otoriteleri tarafından ekonomiye entegre edilmeleri farklı
düzeylerde gerçekleşmektedir. Çalışma bitcoinin ekonomik anlamda paranın fonksiyonlarını kısmi olarak yerine
getirmesinde iktisadi birimler tarafından geniş kabul görürken, otoritenin yasal tanımı konusunda neden
çekimser kaldığını ya da engelleyici bir tutum izlediği belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç bitcoinin tanımında
karşılaşılan sırasıyla güven, kanunsuz işlemlere imkân verme, vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığına imkân
verme, kayıt dışı ekonomi ve otoritelerin altyapı eksikliği gibi sorunlar çerçevesinde ele alınarak tartışılmıştır.