Neonatal Enfeksiyonlarda İntravenöz İmmunglobulin Kullanımı


Barsan Kaya T.

in: Pediatride İntravenöz İmmunglobulin Kullanımı, Prof. Dr. Özge Aydemir Prof. Dr. Koray Harmancı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.166-174, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Nobel Yayın Dağıtım
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.166-174
  • Editors: Prof. Dr. Özge Aydemir Prof. Dr. Koray Harmancı, Editor
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Neonatal sepsis yaşamın ilk ayında enfeksiyona ait bulguların olduğu ve kan kültüründe özgül bir etkenin üretildiği klinik bir sendromdur. Kültür ile kanıtlanmış neonatal sepsis insidansı gelişmiş ülkelerde 1000 canlı doğumda 1-10 olarak bildirilmiştir. Annenin genital sisteminden asenden olarak ya da transplasental hematojen yayılımla mikroorganizma maruziyeti, prematüre doğum ve postnatal dönemde yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan bebeklerin maruz kaldığı invaziv işlemlerin fazla olması enfeksiyon insidansının yaşamın diğer dönemlerine göre daha yüksek olmasına neden olur. Tanı ve tedavi yöntemlerindeki gelişmelerle ölüm oranı son 10 yılda %30-40’lardan %5-10’lara inmiştir. Ancak halen önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olmaya devam etmektedir.

 Antibiyotikler sepsis tedavisinin temel unsuru olmasına rağmen bazı bebeklerde ölümleri önleyememektedir. Artan antibiyotik dirençleri nedeniyle etkili ek tedavilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Anneden fetüse immunglobulin geçişi 32. Haftadan itibaren gerçekleşir ve doğumdan sonraki ilk birkaç ayda bebeklerde immunglobulin sentezi olmaz. Teorik olarak, özellikle çok erken doğmuş bebeklerde enfeksiyonların olumsuz etkileri, IVIG'nin önleyici uygulanmasıyla azaltılabilir.