NORMAL İŞİTMESİ OLAN HASTALARDA TİNNİTUSUN ETKİSİ


Gümüş B., Başar F.

KBB Forum, vol.19, no.3, pp.289-295, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: KBB Forum
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.289-295
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Çalışmanın amacı işitme kaybı olmayan yetişkin subjektif tinnituslu hastalarda, tinnitusun bireyin yaşamını nasıl ve ne derecede etkilediğini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Saf ses işitme eşik ortalamasına göre normal işitmeye sahip subjektif tinnituslu 100 bireye "Tinnitus Handikap Envanteri" ve "Tinnitus Şiddet İndeksi" uygulandı. Elde edilen sonuçlar cinsiyete göre karşılaştırıldı.

Bulgular: Tinnitus derecesi her iki grupta orta düzeyde bulunmasına karşın kadın katılımcıların toplam puanının istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir. Tinnitus engellilik anketinin toplam puan ve fonksiyonel, emosyonel alt ölçek puanları erkeklere göre kadınlarda daha yüksek elde edilmiştir. Tinnitusun derecesi ile oluşturduğu engellilik durumu arasında pozitif yönde bir ilişki tespit edilmiştir.

Sonuç: Tinnitusun derecesi arttıkça yaşam kalitesi üzerine oluşturduğu olumsuz etkide artmaktadır. Çalışma verilerine göre tinnitusun oluşturduğu engellilik durumu erkeklere kıyasla kadınları daha çok etkilemektedir.