QUALICOPC: Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerini Kalite, Maliyet ve Eşitlik Açısından Değerlendiren Çok Ülkeli Bir Çalışma


Akman M., Kalaça S., Sargın M., Tuncel B., Ünlüoğlu İ., Uğurlu M., ...More

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi (Araştırma Protokolü), vol.16, no.2, pp.68-71, 2012 (Peer-Reviewed Journal)