Delici Göz Yaralanmalarında Primer Tamir ile Birlikte Lens Ekstraksiyonu ve Göz İçi Lens Uygulamaları


Yıldırım N., Başmak H. H., Özer A., Yurdakul S.

Türk Oftalmoloji Derneği 30. Ulusal Kongresi Özet Kitabı, vol.1, 1996 (Conference Book)