Yaygın Skalp Tutulumu olan Anjiyosarkom Tanılı Hastada Palyatif Tüm Skalp Işınlama Tekniği: Olgu Sunumu


ÖZEN A., DURUER K., ŞAYLISOY S., METCALFE E., BOZDOĞAN Ö., AKÇAY M. Ç., ...More

TEPECIK EĞİT. VE ARAŞT. HAST. DERGİSİ, 2015 (Peer-Reviewed Journal)