Yaygın Skalp Tutulumu olan Anjiyosarkom Tanılı Hastada Palyatif Tüm Skalp Işınlama Tekniği: Olgu Sunumu


ÖZEN A., DURUER K., ŞAYLISOY S., METCALFE E., BOZDOĞAN Ö., AKÇAY M. Ç. , ...More

TEPECIK EĞİT. VE ARAŞT. HAST. DERGİSİ, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: TEPECIK EĞİT. VE ARAŞT. HAST. DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)