Geriye Doğru Tasarım Modeli ve Ters Yüz Edilmiş Sınıflar Yaklaşımı Çerçevesinde bir Öğretim Tasarımı Dersi Tasarımı ve Uygulaması


SADIK O., ERGÜLEÇ F.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2021 (Peer-Reviewed Journal)