Küçük Ağa Romanında Şiir Dili Tekniklerinin Kullanılması


Akpınar S.

Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi , no.16, pp.3-15, 2008 (Peer-Reviewed Journal)