Hipertansiyonlu Hastalarda Alt ve Üst Ekstremitelerdeki Deri Kan Akımı Kontrol Mekanizmalarının Karşılaştırılması


ESEN H., ATA N., ESEN F., SAYIN Ç.

23. Ulusal Biyofizik Kongresi, 13-16 Eylül 2011, Trakya Üniversitesi, Edirne., Turkey, 13 - 15 September 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes