Akut pulmoner emboliye genel bakış


ALATAŞ F.

Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Özel Dergisi, 2016 (Peer-Reviewed Journal)