An Evaluation on the Contributions of the Horse Racing Industry to Turkish Economy


Ünlüoğlu M.

Turkish Studies - Social Sciences , vol.17, no.6, pp.1249-1263, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Nowadays, horses are bred for sport, competition, recreation and rehabilition. Show jumping, dressage, endurance, equestrian vaulting, reining, driving are among the branches of equestrian sports. In addition to these, there are also cultural sports and competitions such as jereed, mounted archery, ambling. The most popular one around the world is flat racing, known as horse racing. In many countries, hundreds of thousands of races are organized every year. In these races, the highest prize money among all equestrian sports is distributed and the most valuable purebred horses compete. The most important income source of horse racing, which has become an important sector in the world, is betting. In some countries, betting is prohibited due to blief and different factors, and the prize money to be distributed in the horse race are covered by the state or sponsors. The most popular horse races in the world pass like festivals and people have a fun. The aim of this study is to make general evaluations fort he horse racing industry in the Turkish economy. According to 2019 data, while Turkiye is the 6th country that organizes the most horse races during the year, it is among the top 10 countries in terms of total betting revenues. The development of racehorse breeding integrated into the industry and good purebreds are very important fort he sustainability and growth of the industry. In racehorse breeding, incomes such as horse sales, insemination fees and breeder premiums can be obtained. In addition, the General Directorate of Agricultural Enterprises, which is one of the important purebred Arabian horse breeding centers in the world, has also started to export semen. The direct, indirect, induced economic effects of the industry, the job opportunities, the employment it provides and its gain to other sectors need to be investigated multidimensionally. 

Atlar günümüzde spor, yarışma, eğlence ve rehabilitasyon amacıyla yetiştirilmektedir. Engel atlama, at terbiyesi, atlı dayanıklılık, atlı jimnastik, kovboy binişi ve atlı arabacılık binicilik sporu branşları arasındadır. Bunların dışında atlı cirit, atlı okçuluk, rahvan gibi kültürel atlı sporlar ve yarışmalar da bulunmaktadır. Dünya çapında en popüler olanı ise at yarışı olarak bilinen düz (flat) koşudur. Birçok ülkede her yıl toplam yüz binlerce koşu düzenlenmektedir. Bu koşularda, tüm atlı sporlar arasındaki en yüksek para ödülü dağıtılmaktadır ve en değerli safkan atlar yarışmaktadır. Dünyada önemli bir endüstri haline gelen at yarışçılığının en önemli gelir kaynağı bahislerdir. Bazı ülkelerde inanç ve farklı faktörler nedeniyle bahis yasaklanmış olup yarışta dağıtılacak ikramiyeler devlet ya da sponsorlar tarafından karşılanmaktadır. Dünya çapında en popüler at yarışları festival havasında geçmekte ve insanlar eğlenceli vakit geçirmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisi içinde at yarışı endüstrisi için genel değerlendirmeler yapmaktır. 2019 yılı verilerine göre, Türkiye yıl içinde en çok at yarışı düzenleyen 6. ülke olurken, toplam bahis gelirleri bakımından ilk 10 ülke içinde yer almaktadır. Endüstriye entegre olan yarış atı yetiştiriciliğinin gelişmesi ve iyi safkanlar yetiştirilmesi endüstrinin sürdürülebilirliği ve büyümesi açısından oldukça önemlidir. Yarış atı yetiştiriciliğinde, at satışı, aşım bedelleri, yetiştiricilik primleri gibi gelirler elde edilebilmektedir. Buna ek olarak, dünyadaki önemli safkan Arap atı yetiştiriciliği merkezlerinden olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) sperma ihracatına da başlamıştır. Endüstrinin doğrudan, dolaylı, tetiklenen ekonomik etkileri, iş olanakları, sağladığı istihdam ve diğer sektörlere kazanımının çok boyutlu araştırılması gerekmektedir.