SDS ile modifiye edilmiş Pyracantha coccinea biyokütlesi kullanılarak metil viyole boyarmaddesinin sulu ortamlardan giderimi ve biyosorpsiyon özelliklerinin belirlenmesi


SAYIN F., AKAR S., AKAR T.

6. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Turkey, 3 - 07 September 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes