TÜRKLERİN AĞAÇ İLE MİTOLOJİK VE TARİHÎ BAĞLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME


Creative Commons License

BÜYÜKCAN SAYILIR Ş.

Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.6, pp.187-198, 2021 (Peer-Reviewed Journal)