İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN YAZILI ANLATIMLARININ TÜRKÇENİN TİPOLOJİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN ANALİZİ


Albayrak F., Tüfekçioğlu B.

International Journal of Education Technology and Scientific Researches, vol.7, no.19, pp.1543-1595, 2022 (Peer-Reviewed Journal)