Evaluation of Rosenmuller Fossa with cone beam computed tomography: A retrospective radio-anatomical study


Akkoca Kaplan F., Bayrakdar İ. Ş., Bilgir E.

Selcuk Dental Journal, vol.6, no.4, pp.195-199, 2019 (Conference Book)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 4
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Selcuk Dental Journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.195-199
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Background: Rosenmuller fossa (RF) is known as a lateral pharyngearecess, is bilaterally located beneath the skull base and behind the torus tubariusNasopharyngeal carcinoma is most commonly located in the RF. The purpose of this study is to evaluation of RF with cone beam computed tomography

 

Methods: A total of 150 subjects (80 females, 70 males, 6-88 years) were included in the study. Subjects were divided into age groups (6- 20 years, 21-30 years, 31-40 years, 41-50 years, 51-60 years, over 60 yearsand gender.

 

Result: There is no statistically significant difference between class (RF type) and gender (p = 0.086). There is a statistically significant association between the categories of age group and class variables (p = 0.015). RF type 1 was more common in the 6-20 age and 21-30 age groups, whereas RF type 3 was more common in the 41-50 age and 51-60 age groups.

 

Conclusion: When the literature was investigated, it was not found study evaluating RF with cone beam computed tomography. When considering clinical significance, RF should be searched and examined in larger populations.

 

KEYWORDS

 

Cone beam computed tomography, Rosenmuller  Fossa, Nasopharyngeal Carcinoma

Amaç: Rosenmuller fossa (RF) lateral faringeal girinti olarak bilinir, kafatasının altında ve torus tubarius'un arkasında bilateral olarak bulunur. Nazofaringeal karsinoma en sık Rosenmuller fossada gelişir. Bu çaşmanın amacı, Rosenmuller fossanın konik ışınlı bilgisayar tomografi ile değerlendirilmesidir.

 

Gereç ve Yöntemler: Çaşmaya toplam 150 denek (80 kadın, 70 erkek, 6-88 yıl) dahil edildi. Denekler 6-20 y, 21-30 y, 31-

40 y, 41-50 y, 51-60 yaş ve 60 yaş üzeri olacak şekilde 6 yaş grubuna ve cinsiyete göre ayrıldı.

 

Bulgular: Rosenmuller fossa tiplerinin rülme sıklıkları değerlendirildiğinde farklı yaş gruplarında istatistiksel olaraanlam bir ilişki bulunmuştur (p <0.05) veya (p = 0.015).6-20 yaş ve 21-30 yaş gruplarında RF tip 1 daha fazla rülürken, 41- 50 yaş ve 51-60 yaş gruplarında RF tip 3 daha fazla rüldü.

 

Sonuç: Literatür incelendiğinde konik ışınlı bilgisayar tomografi ile Rosenmuller fossanın değerlendirildiği çaşma bulunamamıştır. Klinik önemi düşünüldüğünde Rosenmuller fossa daha geniş popülasyonlarda araşrılma ve incelenmelidir.

 

ANAHTAR KELİMELER

 

Konik   ışınlı   bilgisayarlı   tomografi,   Rosenmuller   fossa,

Nazofaringeal karsinoma