JET MOTORLARINDA UYGULANAN EFÜZYON FİLM SOĞUTMA AKIŞ KARAKTERİSTİKLERİNİN PIV YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ


Yalçın S. E., Yakın E. Y., Karakoç T. H., Kuşhan M. C.

Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.55-62, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Efüzyon soğutma tekniği, modern yanma odalarında kullanılan en gelişmiş soğutma teknolojisidir. Bu çalışmada 1/9 ölçekte boyutlandırılmış bir yanma odası cidarında, efüzyon film soğutmanın ana akım üzerine etkileri Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü (PIV) yöntemi kullanılarak deneysel olarak incelenmiştir. Bu amaçla bu çalışmada, ana akım Reynols (Re) sayısı 15000 değerine sabitlenmiş, 2.25 mm delik çaplı efüzyon plakası için, delik açıları 30° ve 45° değişiyor iken, efüzyon plakasından 7 farklı üfleme debisi için testler gerçekleştirilmiş ve soğutma filmi oluşumu incelenmiştir. PIV deneylerinden elde edilen veriler incelenerek, çapraz akışta jet karışımlarında meydana gelen akış haritası çıkarılmıştır ve film oluşma karakteristiği belirlenmiştir. Akış haritası sonuçlarına göre, soğutucu deliklerden düşük debili üflemelerde jetler ana akıma yenik düşmekte, tam tersine yüksek debilerde jetler ana akımla eş baskın özellikte olduğu için, film oluşumu gözlemlenmiştir. Ayrıca soğutma deliklerinin açılarının artışının film oluşumuna olumsuz etkisi gösterilmiştir.