Genetik Varyasyonlar Temelinde NOD1 CARD4 veNOD2 CARD15 Genleri ile Osteoporoz Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi


SOYOCAK A., ÖZGEN M., TURGUT COŞAN D., KURT H., DOĞANER F., ARMAĞAN O., ...More

XIV. Ulusal Tıbbi biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 27 - 30 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes