An Evaluation on Antibiotic Use, Antibiotic Resistance and Trade Balance in Turkey and EU Countries


Creative Commons License

Kılıç E., Yenilmez F.

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, vol.4, no.1, pp.45-54, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.35232/estudamhsd.503456
  • Journal Name: Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.45-54

Abstract

In this study, the effects of the level of antibiotic use on antibiotic resistance and foreign trade balance in Turkey and EU countries are evaluated. The findings indicated that antibiotic use in Turkey was higher than the EU average within the 2005-2015 period. Antibiotic resistance in Turkey, in parallel with the excess use of antibiotics, is also considerably high. In addition, using macro-level data, it was shown that antibiotic resistance in the countries may be related to changes in antibiotic use and to education level of the countries as well as to the level of antibiotic use. In the study, it was also exhibited that the high levels of antibiotic use in Turkey and in EU countries of which enduse antibiotics export performance is not satisfactory have an adverse effect on foreign trade balance.

Bu çalışmada, Türkiye ve AB ülkelerindeki antibiyotik kullanım düzeyinin antibiyotik direnci ve dış ticaret dengesi üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. Bulgular, 2005-2015 döneminde Türkiye'de antibiyotik kullanımının AB ortalamasına göre yüksek olduğunu işaret etmiştir. Türkiye'deki antibiyotik direnci de aşırı antibiyotik kullanımına paralel olarak oldukça yüksektir. Ayrıca bu çalışma ile ülkelerdeki antibiyotik direncinin, antibiyotik kullanım düzeyinin yanı sıra antibiyotik kullanımındaki değişimler ve eğitim düzeyi ile ilişkili olabileceği makro düzeyde veriler kullanılarak gösterilmiştir. Çalışmada, Türkiye ve nihai antibiyotik ihracat performansı yeterli düzeyde olmayan AB ülkelerindeki yüksek antibiyotik kullanım düzeyinin dış ticaret dengesini bozucu etkileri de ortaya konulmuştur.