İdiopatik İntrakranial Hipertansiyonla Başvuran Altı Aylık COVID-19 Olgusu


Kara Y., Kızıl M. C., Arslan C. N., Baş G., Kılıç Ö., Yarar C., ...More

14. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ve Bağışıklama Kongresi http://www.cocukenfeksiyon2021.org/, 8 - 14 June 2021, vol.1, no.96, pp.174

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • Page Numbers: pp.174
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: COVID-19 çocuk hastalarda hafif üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularından, ağır solunum sıkıntısına kadar farklı klinik tablolara yola açmaktadır. Solunumun sistem bulguları ön planda olsa da, başta nörolojik bulgular olmak üzere tüm sistemleri ilgilendiren bulgulara yol açabilmektedir. Baş ağrısı, baş dönmesi, bilinç değişklikleri, konvulsiyon en sık rastlanan nörolojik semptomlardır.Burada intrakranial basınç artışı ile başvuran altı aylık COVID-19 olgusu sunulmuştur.

Olgu Sunumu: Altı aylık kız hasta ateş yüksekliği, huzursuzluk sebebiyle başvurdu. Öyküsünden ateş şikayetinin 3 gündür olduğu, 2 gündür huzursuz olduğu, öksürük, solunum sıkıntısı, travma öyküsünün olmadığı öğrenildi. Fizik muayenesinde, bilinci açık, ön fontanel 3x2 cm bombe ve pulsatil, diğer sistem muayeneleri doğal olarak değerlendirildi. Laboratuvar tetkiklerinde hemoglobin 14 g/dL, lökosit 10450/mm3 (nötrofil 2710/mm3, lenfosit 6190/mm3), trombosit 353.000/mm3, C-reaktif protein 1,4 mg/L (0-5), biyokimyasal parametreler normal, SARS-CoV-2 PCR pozitif saptandı. Hastanın ateş yüksekliğinin ve huzursuzluğunun olması, ön fontanel bombe ve pulsatil olması üzerine hastaya lomber ponksiyon planlandı. Öncesinde çekilen, beyin tomografisinde (bt), periferik BOS alanlarda minimal genişleme olduğu öğrenildi. Hasta beyin cerrahi ve nöroloji ile konsulte edildi. Beyin cerrahi tarafından beyin bt normal olarak değerlendirildi. Yapılan lomber ponksiyonda: BOS basıncı 38 mm/H2O su, BOS glukoz 58, protein:18, direk bakıda az sayıda ertrosit görüldü, mikroorganizma hücre görülmedi.Takip ve tedavi amaçlı yatırılan hastanın lomber ponksiyon sonrasında, huzursuzluk şikayeti ve fontanel bombeliği geriledi. Çocuk nöroloji ve beyin cerrahi ile tekrar konsulte edildi, beyin magnetik rezonans görüntüleme (MR) ve göz dibi bakılması, d-vitamini, troit hormanları çalışılması planlandı. BOS PCR negatif olarak saptandı, BOS kültüründe üreme saptanmadı. Hastanın takibinde ateş yüksekliklerinin gerilemesi, huzursuzluğunun ve fontanel bombeliğinin olmaması üzerine, MR randevusu ve nöroloji poliklnik kontrolü önerilerek taburcu edildi.

Sonuç: COVID-19 çocuk hastalarda çok çeşitli klinik tablolara yol açmaktadır. Pandemi döneminde, acil servis ve polikliniğe başvuran tüm hastalarda temas öyküsü ve COVID-19 açısından semptom sorgulaması dikkatli yapılmalıdır. COVID-19’un çocuk hastalarda, tüm sistemleri ilgilendiren atipik bulgulara yol açabileceği unutulmamalıdır. Anahtar Kelimeler: COVID-19, nörolojik semptom, intrakranial, hipertansiyon