The Effects of Job Insecurity: A Review on Fundamental Approaches and Moderators of Negative Effects


Yüce Selvi Ü., Sümer N.

İş ve İnsan Dergisi, vol.5, no.1, pp.1-17, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: İş ve İnsan Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-17
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Job insecurity which is widely defined as an overall concern about the continued existence of the job in the future is one of the major stressors in the work life. Past research has documented a number of detrimental effects of perceived job insecurity on employees’ well-being, psychological and physical health as weel as the organizational outcomes. Above and beyond the investigation of the effect of job insecurity on employees and organizations, current study focuses on the factors moderating the effects of job insecurity and aimed to review the recent studies. For this aim, after briefly summarizing some of the well-known theories, models, and approaches in this area, the moderating effects of demographic characteristics, personal, organizational and job-related factors, and cultural values in the relationship between job insecurity and well-being were reviewed and presented in a table. The implications of the findings were discussed and an agenda for the future research was provided. 

Mevcut işin gelecekteki devamlılığı ile ilgili duyulan endişe olarak tanımlanan iş güvencesizliği, günümüz çalışma hayatındaki en önemli stres kaynaklarından biridir. Araştırma bulguları işin devamlılığına dair duyulan endişenin çalışanların genel iyilik hali, psikolojik ve fiziksel sağlığı ve iş yaşamı üzerindeki olumsuz etkisine işaret etmektedir. Bu derleme çalışmasında iş güvencesizliği algısının çalışanlar üzerindeki etkisinin ötesine geçilerek, söz konusu etkiyi düzenleyen faktörlere odaklanılmış ve bu konudaki çalışmalar sistematik olarak incelenmiştir. Bu kapsamda geçmiş çalışmalar taranmış, ilgili temel kuramlar, modeller ve yaklaşımlar özetlenmiş, demografik ve bireysel özelliklerin, iş ve örgüt ile ilgili etmenlerin ve kültürel değerlerin iş güvencesizliğinin çalışanlar üzerindeki etkilerini düzenleyici (moderatör) rolleri irdelenmiştir. Derlenen çalışmalar bir tablo içinde sunulmuş, bulguların doğurguları yorumlanmış ve gelecek araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.