Entansif Şartlarda Yetiştirilen Kızılger Tipi Kıl Keçilerinde Karkas ve Bazı Et Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi


Creative Commons License

Pınar Özdağ E., Aksoy Y.

8. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 26 - 28 October 2021, pp.243-264

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.243-264
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Entansif Şartlarda Yetiştirilen Kızılger Tipi Kıl Keçilerinde Karkas ve Bazı Et Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi1 Determination of Carcass and Some Meat Quality Traits of Kizilger-Hair Goats Reared Under an Intensive Production System Emine PINAR ÖZDAĞ2 , Yüksel AKSOY3 ÖZET Bu araştırma, entansif şartlarda yetiştirilen Kızılger tipi Kıl keçilerinde karkas ve et özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın hayvan materyalini yaklaşık 3-4 aylık yaşta sütten kesilmiş (tekiz doğan), erkek 12 baş Kızılger tipi Kıl keçisi oluşturmuştur. Araştırmada, oğlaklar 15 gün alıştırma yemlemesi sonrası 56 gün besiye alınmıştır. Çalışmada, yem materyali olarak pelet formda kuzu besi yemi (2653 kcal kg-1 ME ve %15,19 HP) ve kuru yonca otu (1964 kcal kg-1 ME ve %19,61 HP) kullanılmıştır. Besi süresince oğlaklara kuzu besi yemi ad libitum olarak verilmiştir. Kaba yem olarak verilen kuru yonca otu oğlak başına 200 g/baş/gün olarak sınırlandırılmıştır. Araştırmada, hedef besi süresi sonunda oğlakların karkas ve longissimus et thoracis (LT) kası bazı et kalite özellikleri incelenmiştir. Besi sonu canlı ağırlığına göre belirlenen sıcak, soğuk karkas randımanı ve soğutma firesi değerleri sırasıyla %48,96±0,48, 47,74±0,49 ve 2,50±0,18 olarak tespit edilmiştir. Soğuk karkas ağırlığına göre tespit edilen karkas parça oranlarından kol oranı %20,21±0,31; but oranı %30,18±0,41; omuz oranı %6,07±0,27; etek oranı %10,96±0,34; sırt-bel oranı %20,08±0,44, boyun oranı %10,24±0,19 ve kuyruk oranı %0,63±0,04 olarak belirlenmiştir. Araştırmada LT kasının su tutma kapasitesi %25,31±0,34, çözdürme kaybı %13,61±0,46, kaslar arası homojenize olmuş yağ oranı 3,18±0,19 ve ham protein oranı 23,64±0,19 olarak tespit edilmiştir. LD kasında doku yağ asitlerinden toplam çoklu doymamış yağ asidi / toplam doymuş yağ asidi oranı %0,05±0,01; toplam omega 6 / toplam omega 3 yağ asidi oranı %7,24±0,52 olarak belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Kıl, Kızılger, karkas, et kalitesi