MALIYE BÖLÜMÜ ÖĞRENCILERININ YAŞAM DEĞERIYÖNELIMLERINI OLUŞTURAN FAKTÖRLERIN BELIRLENMESIÜZERINE BIR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

Bilge S., Küçükaycan D.

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.5, no.1, pp.419-431, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.419-431
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Maliye Bölümü öğrencilerinin ortak yaşam değerlerinin olabileceği varsayımı üzerine, çalışmada maliye bölümde okuyan öğrencilerin yaşam değerlerinin neler olduğu belirlenmeye ve maliye eğitiminin bu değerler üzerindeki etkisi saptanmaya çalışılmıştır. Çalışma kuramsal olarak, Schwartz (2006) tarafından geliştirilen değerler teorisi çerçevesinde belirlenen 10 yaşam değerine dayanmaktadır. Çalışmanın amacını gerçekleştirmek için Üniversitelerin (24 üniversite) İİBF Maliye Bölümlerinde okuyan 1. ve 4.sınıf öğrencilerine (1382 kişi) yönelik anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20 paket programıyla analiz edilmiştir. Buna göre 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin yaşam değerleri arasında istatiksel anlamda bazı farklılıklar tespit edilmiştir. Bu farklılıklar; değişime açıklık ve kendini geliştirme değer tiplerinde görülmüştür.