Küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda adezyon molekülü CEACAM1 ve kemokin reseptörü CXCR4 ekspresyonunun prognoz üzerine olan etkisi


AHMET SELİM Y., AKYÜREK N., YILMAZ Ş., KARAKAYA KARABULUT J., MEMİŞ L., ÖZTÜRK C.

Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi Antalya, Turkey, 27 April - 01 May 2005

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes