MÜSLÜMANLARIN İRAN FETİHLERİNDEKİ LOJİSTİK FAALİYETLERİ


ÇAKAN B.

e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR), vol.14, no.4, pp.1201-1223, 2020 (Peer-Reviewed Journal)