YENIDOĞANDA SANTRAL KATETER KULLANIMINA BAĞLI GELIŞEN LIVEDO RACEMOSA: OLGU SUNUMU


Barsan Kaya T., Kaya Erdoğan H., Güneş D., Aydemir Ö.

9. Prof. Dr. Ümit Ukşal Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 June 2021, pp.52

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.52
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ: Livedo racemosa (LRC) sınırları belirsiz, kırmızı-mavi, mor renkli, ağ görünümlü, gövde ve ekstremitelerde yaygın, büyük lezyonlardır. Uzamış vazospazm, tromboz, hipervizkoziteye bağlı olarak gelişebilir. Sneddon’s sendromu, antifosfolipit sendromu, tromboangiitis obliterans, polisitemi vera, poliartrit, romatizmal bozukluklar ve pankreatit LRC’nin en sık nedenleridir. Son yıllarda, literatürde hidrofilik kateterlerin neden olduğu polimer embolizasyonu ile ilişkili LRC hakkında artan sayıda yayınlar mevcuttur. Burada LRC gelişen ve santral kateteri olan bir yenidoğan olgusu sunduk. OLGU: Antenatal dönemde kompleks kardiyak anomali (hipoplastik sağ ventrikül, hipoplastik pulmoner arter, büyük arter transpozisyonu, tek ventrikül fizyolojisi) ve hiperekojen bağırsak tanıları ile izlenen ve 38. gestasyon haftasında fetal distres nedenli acil sezaryen ile doğan erkek bebek yenidoğan yoğun bakım ünitesinde alındı. Kardiyak anomalileri ekokardiyografi ile doğrulanan hasta postnatal 2. günde batın distansiyonu nedeniyle opere edildi. Mekonyum ileusu saptanan hastaya, parenteral besleneceğinden, internal juguler vene santral kateter takıldı. Postnatal 8. günde üst ekstremite, gövde ve yüzde livedoid döküntüleri gelişmesi üzerine yapılan laboratuvar incelemesi d-dimer yüksekliği dışında normaldi ve ekokardiyografik değerlendirmede kateter ucu uygun yerdeydi, trobüs saptanmadı (Figür-1). Santral kateter çekildi, sonraki 1 hafta içinde lezyonların solarak kaybolduğu görüldü (Figür-2). SONUÇ: Santral kateterizasyon yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde en sık uygulanan invaziv işlemdir. İntravenöz girişim sayısı azaltması, tedavi, monitorizasyon, kan örneklemesi, parenteral beslenme için kullanılması gibi pek çok avantajı olmasına rağmen gelişebilecek komplikasyonlar açısından yakın izlem gerektirmektedir. Son yıllarda biopsi örnekleri ve otopsi dokularından kateterin yapısında bulunan polimerin beyin, böbrekler, akciğerler, kalp, deri, kolon ve ince bağırsak gibi çeşitli dokulara embolizasyonu artan sıklıkta bildirilmeye başlanmıştır. Olgumuzda LRC’nin kateter ilişkili polimer embolizasyonuna bağlı olduğunu düşünüyoruz. Bu yazıdaki en önemli kısıtlılık histopatolojik incelemenin olmamasıdır. Santral kateterler yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde rutin olarak kullanılmaktadır. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen, santral kateteri olan yenidoğanlarda ciltte ani başlangıçlı livedoid görünüm olması halinde polimer embolizasyonun akla gelmesi gerektiğinin ve kesin tanının histopatolojik inceleme olduğunun vurgulanması amacıyla olgu sunulmuştur.