Ahmed Fakih’e Atfedilen İki Eser Üzerinde “Aitlik Tespitine Yönelik” Biçimbilgisel Bir Karşılaştırma


BOZ E.

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları DergisiThe Journal of International Turkish Language Literature Research, vol.7, no.17, pp.11-23, 2019 (Peer-Reviewed Journal)