Yeni tanı ve relaps AML hastalarında akım sitometri sonuçları: Saptanan değişiklerin MRD takibine etkisi olabilir mi?


GÜNDÜZ E. , ÜSKÜDAR TEKE H. , ANDIÇ N. , DURAK ARAS B. , AKAY O. M.

44.Ulusal Hematoloji Kongresi, Turkey, 31 October - 03 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey