Bütçe Kategorı̇zasyonu Temelı̇nde Transfer Harcamaları ve Gelı̇r Eşı̇tsı̇zlı̇ğı̇ İlı̇şkı̇sı̇


TOPUZ S. G. , DOĞAN E.

Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, 20 - 22 December 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text