Hamilelik ve Malign Melanom


Creative Commons License

Köse A. A., Ekinci C.

in: Malign Melanom - 2021, Prof. Dr. Tonguç İŞKEN,Uzm. Dr. Ahmet DEMİR, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.137-141, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.137-141
  • Editors: Prof. Dr. Tonguç İŞKEN,Uzm. Dr. Ahmet DEMİR, Editor
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

ABS TRACT The incidence of malignant melanoma (MM) is increasing and one-third of women affected

are of child-bearing age. The diagnosis and treatment of MM during pregnancy create complex

medical decision-making and require a multidisciplinary team approach. The team must consider optimal

maternal treatment benefit as well as the potential harmful effects on the fetus. During pregnancy,

melanocytic nevi may show some changes but these are mostly reversible except in dysplastic nevi

(DN)/dysplastic nevus syndrome (DNS). Therefore, it is recommended that a changing pigmented lesion

in a pregnant woman should be biopsied. Surgery under local anesthesia can be safely performed in

pregnancy but if sentinel lymph node biopsy (SLNB) and/or wide local excision necessitate general

anesthesia, it should be done in certain period with certain regulations. There is limited data indicating

that pregnancy-associated melanoma (PAM) have some effect on prognosis. Many surgical and medical

treatments for advanced-stage disease have not been studied in pregnancy; and currently systemic

therapy in advanced melanoma is contraindicated in pregnancy. However, the decision should be tailored

for individual patient as there are case reports about healthy-borned fetuses under targeted therapy or immunotherapy.

Keywords: Melanoma; pregnancy; prognosis; sentinel lymph node biopsy

ÖZET Malign melanom (MM) insidansı her geçen gün artmaktadır ve etkilenen kadınların üçte biri doğurganlık

dönemindedir. Hamilelik sırasında MM?un teşhis ve tedavisi karmaşıktır ve multidisipliner bir

ekip yaklaşımı gerektirir. Ekip, optimum maternal tedavi yararının yanı sıra fetüs üzerindeki potansiyel

zararlı etkileri de göz önünde bulundurmalıdır. Hamilelik sırasında melanositik nevüsler bazı değişiklikler

gösterebilir; displastik nevüs (DN)/ displastik nevüs sendromu (DNS) dışında bunların, çoğu zaman

geri dönüşümlü olduğu gösterilmiştir. Yine de gebe kadında anlamlı değişiklikler gösteren bir pigmentli

lezyon varlığında kısa sürede biyopsi alınması önerilir. Gebelikte lokal anestezi altında ameliyat güvenle

yapılabilir ancak sentinel lenf nodu biyopsisi (SLNB) ve/veya geniş lokal eksizyon genel anestezi

gerektiriyorsa belirli dönemde ve şartlar altında yapılmalıdır. Sınırlı veriler, gebelik ilintili melanom

(GİM)?un prognoz üzerine bir miktar olumsuz etkisi olduğunu göstermektedir. İleri/metastatik melanomda

kullanılan çoğu sistemik tedavinin gebeler üzerinde çalışması mevcut değildir ve günümüzde bu

tedavilerin çoğu gebeler için kontrendikedir; ancak hedeflenmiş tedavi veya immünoterapi altında doğan

sağlıklı fetüsler bildiren vaka raporları olduğu için karar her bir hastaya özel olmalıdır.

Anah tar Ke li me ler: Melanom; gebelik; prognoz; sentinel lenf nod biyopsisi