Dental Fotoğraflarda Yapay Zeka Algoritmaları Kullanarak Diş Numaralandırma, Dişeti Enflamasyonu, Dişeti Büyümesi ve Frenulum Tayini: Bir Başlangıç Çalışması Detection of Tooth Numbering, Gingival Inflammation, Gingival Hyperplasia and Frenulum in Dental Photographs Using Artificial Intelligence Algorithms: An Initial Study


Yavuz M. B. , Salı N., Uğurlu M. , Kurt Bayrakdar S. , Bayrakdar İ. Ş. , Çelik Ö., ...More

Türk Periodontoloji Derneği 50. Uluslararası Çevrim İçi Kongresi, 5 - 06 November 2021, pp.168

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.168