Re-determining the cut-off points of FIB-4 for patients monoinfected with chronic hepatitis B virus infection


KAYADİBİ H., YAŞAR B., ÖZKARA S., DEMİRPEK U.

Türk Biyokimya Dergisi, vol.42, no.1, pp.51-57, 2017 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 42 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.1515/tjb-2016-0226
  • Journal Name: Türk Biyokimya Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus
  • Page Numbers: pp.51-57
  • Keywords: Fibrosis, FIB-4, HBV, Liver biopsy, Cut-off point, LIVER-BIOPSY, FIBROSIS, INDEX
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: No

Abstract

Objective: This study aimed to determine significant liver fibrosis and cirrhosis with different FIB-4 cut-off points, and the need for liver biopsy (LB) by optimizing the initially established cut-off points of 1.45 and 3.25.Materials and methods: The study included 201 patients monoinfected with chronic HBV. METAVIR classification was used to determine the stage of fibrosis. ROC analysis and the Youden index were performed to define the optimum cut-off points.Results: A FIB-4 cut-off point of 1.45 and 1.62 generated Youden indexes of 0.51 and 0.55, the accuracy of 78.6%
Amaç: Bu çalışmada farklı FIB-4 kesim noktaları ile belirgin karaciğer fibrozisi ve sirozun tespiti ve başlangıçta belirlenen kesim noktalarının (1.45 ve 3.25) optimize edilmesi ile karaciğer biyopsisine olan gereksinimi belirlemek amaçlandı.Gereç ve Yöntemler: Çalışma kronik HBV ile mono-enfekte 201  hasta içermektedir. Fibrozis evresini belirlemek için METAVIR sınıflandırması, optimum kesim noktalarını belirlemek için ise ROC analizi ve Youden indeksi kullanıldı.Bulgular: Belirgin karaciğer fibrozisi için 1.45 ve 1.62 FIB-4 kesim noktalarının Youden indeksleri sırasıyla 0.51 ve 0.55 iken, doğrulukları sırasıyla %78.6 ve %81.1'idi. FIB-4 kesim noktaları 2.40 ve 3.25 olduğunda ise Youden indeksleri sırasıyla 0.46 ve 0.16 iken, doğrulukları sırasıyla %79.6 ve %69.7'idi. Ancak, siroz için 1.45 ve 1.62 FIB-4 kesim noktaları, sırasıyla 0.62 ve 0.66 Youden indeksine, ayrıca %81.6 ve %84.1 doğruluğa sahip iken, 2.40 ve 3.25 FIB-4 kesim noktaları sırasıyla 0.59 ve 0.22 Youden endeksi ile %90 ve %84.1 doğruluğa sahipti.Sonuçlar: 1.62 ve 2.40 FIB-4 kesim noktaları HBV mono enfekte hastalarda daha yüksek doğruluğa sahiptir ve başlangıçta belirlenen kesim noktalarına göre karaciğer biyopsisi gereksinimini %12 oranında daha fazla azaltabilir