KOAH olgularında bisiklet ergometresi ile kardiyopulmoner egzersiz testi uygulaması


ŞEBNEM P., ERGİNEL M. S., YILDIRIM H., AK G., METİNTAŞ M., ALATAŞ F., ...More

TTD 10. YILLIK KONGRESİ, Turkey, 26 April 2007

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes