NOx Gazı Absorplayıcı Ticari Ölçekli Bir Dolgulu Kolonun Bilgisayar Destekli Tasarımı


ÇITAK A. , KAYTAKOĞLU S.

II. Hava Kirlenmesi, Modellemesi ve Kontrolu Sempozyumu’95, Turkey, 22 - 24 March 1995

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey