Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi İle İstatistiğe Yönelik Tutumlarda Üniversite Öğrencileri Arasındaki Bireysel Farklılıkların İncelenmesi


GİRGİNER N., KAYGISIZ ERTUĞ Z., YALAMA A.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi,, no.6, pp.29-40, 2007 (Peer-Reviewed Journal)