Pediatrik bir hastada canlı vericili karaciğer nakli sonrası gelişen nadir bir komplikasyon: Diyafragma hernisi – Olgu sunumu


BARUT B., KUTLUTÜRK K., GÖNÜLTAŞ F., İNCE V., ÜNAL B., YILMAZ S.

14. ULUSAL HEPATO-GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 5 - 08 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: No