An Empirical Analyses on the Personal Economic Returns of Social and Human Capital: “The Case of Eskişehir”


Creative Commons License

Çalışkan Ş., Meçik O.

PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, vol.7, no.2, pp.7-26, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 2
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.7-26
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: No

Abstract

It is possible to define social capital as networks, norms and trust based on resources of human relations. These resources are facilitating individuals’ access to knowledge, thoughts, opportunities, financial capital, power and cooperation. From this aspect social capital is expected to have positive impacts on individual earnings.One of the important concepts of economics is human capital which creates essential differences on individual earnings. This concept defined as knowledge, skills, abilities and qualifications of individuals which facilitates creation personal, social and economical welfare through investments about human.While human capital is arising, the productivity and personal earning of individuals are expected to raise. A well supported social and human capital creates an improvement in macroeconomy besides their economic return on individual. So it makes an additional contribution on the economic performance of the countries.In this study it’s aimed to be addressed economical returns of social capital and human capital’s on the theoretical respect and estimating the effects of social capital and human capital’s on the personal income level. In the semi-logarithmicMincerian earnings function which is used in analysis, social capital is represented by variables of trust, norms and participation to networks and human capital is represented by variables of educational level and experience in business. The data used in the econometric analysis has been acquired by a survey that was applied in the city center of Eskisehir.

Sosyal sermayeyi, insan ilişkilerinin sosyal ağlar, normlar ve güvene dayalı kaynakları olarak tanımlamak mümkündür. Bu kaynaklar bireylerin; bilgiye, fikirlere, fırsatlara, finansal sermayeye, güce, güvene ve işbirliğine ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Bu yönleriyle sosyal sermayenin bireysel kazançlar üzerinde olumlu etkiler oluşturması beklenir. Bireysel kazançlar üzerinde anlamlı farklılıklara neden olan bir diğer sermaye türü beşeri sermayedir. Beşeri sermaye, insana yönelik yatırımlar ile bireylerin sahip olduğu bilgi, beceri, yetenek ve niteliklerin bireysel, sosyal ve ekonomik refah yaratılmasını kolaylaştırması olarak tanımlanabilir. Beşeri sermaye donanımı yükseldikçe bireylerin verimliliklerinde dolayısıyla bireysel kazançlarında olumlu gelişmelerin ortaya çıkması beklenir. Beşeri ve sosyal sermaye donanımında meydana gelecek artışlar, bireysel ekonomik getirilerinin yanında makroekonomik anlamda da önemli getiriler sağlayarak ülke ekonomisinin performansının yükselmesine katkıda bulunurlar. Bu çalışmada sosyal ve beşeri sermayenin, ekonomik getirilerinin teorik boyutta ele alınması ve bireysel kazanç üzerindeki etkilerinin ekonometrik tahmin yöntemiyle ortaya konulması amaçlanmıştır. Ekonometrik analizde kullanılan Mincer tipi yarı logaritmik kazanç denkleminde, sosyal sermayeyi güven, normlar ve sosyal ağlara katılım değişkenleri, beşeri sermayeyi ise eğitim düzeyi ve iş deneyimi değişkenleri temsil etmektedir. Ekonometrik analizde, Eskişehir İli kent merkezinde yapılan anket çalışmasından elde edilen veriler kullanılmıştır.