Kılçıksız Brom Bromus inermis Leyss. Klonlarında Verim ve Verim Unsurlarına Ait Biometrik Özelliklerin Değerlendirilmesi


SERİN Y., ŞEKER H., TAN M., GÖKKUŞ A., KOÇ A., ERKOVAN H. İ., ...More

Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kong., Turkey, 17 - 21 September 2001

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: No