Kılçıksız Brom Bromus inermis Leyss. Klonlarında Verim ve Verim Unsurlarına Ait Biometrik Özelliklerin Değerlendirilmesi


SERİN Y., ŞEKER H., TAN M., GÖKKUŞ A., KOÇ A. , ERKOVAN H. İ. , ...More

Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kong., Turkey, 17 - 21 September 2001

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey