Festival Algısı, Festival Memnuniyeti, Festival Değeri ve Aidiyet İlişkisi: Eskişehir Sokak Lezzetleri Festivali Örneği


Creative Commons License

Demirci B., Yılmazdoğan O. C., Düşmezkalender E.

Business Management Studies: An International Journal, vol.8, no.1, pp.1096-1112, 2020 (Peer-Reviewed Journal)