Ridge Regresyonda M Tahmin Edicilerinin Kullanımı Üzerine Bir Uygulama


ŞAMKAR H., ALPU Ö., ALTAN E.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.26, no.1, pp.67-77, 2011 (Peer-Reviewed Journal)