ANNE SÜTÜ VİROM ANALİZİ: GEBELİK HAFTASI, DOĞUM AĞIRLIĞI, DOĞUM ŞEKLİ VE LAKTASYON EVRESİNE BAĞLI İÇERİK DEĞİŞİMİ


Dinleyici M., Brocal V. P., Arslanoğlu S., Aydemir Ö., Sevuk Özümut S., Tekin A. N., ...More

28. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 14 December 2020, pp.17-18

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.17-18
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç:

Perinatal faktörlerin anne sütü mikrobiyota içeriği üzerine etkileri olduğu ve içeriğin laktasyon sürecinde

değişebildiği gösterilmiştir. Bu çalışmada literatürde ilk kez anne sütü virom içeriğinin metagenomik analiz ile suş

düzeyine kadar analizi ve sonuçların gebelik haftası, doğum şekli ve doğum ağırlığı ile ilişkisinin değerlendirilmesi

amaçlanmıştır.

Yöntem:

Bu prospektif kohort çalışmasında 44 anneden postpartum 7-15. (geçiş sütü) ve 45-90. günlerde (matür süt)

alınan süt örneklerinde “whole genome” metagenomik analiz ile değerlendirildi. Anneler 5 gruba (NS-T: miadında

spontan vajinal doğum, CS-T: miadında sezaryen doğum, PT: preterm doğum, SGA: bebeği SGA doğanlar, LGA:

bebeği LGA doğanlar) ayrıldı.

Bulgular:

Seksen bir anne sütü örneğinde (%92) virüs (%79.5 bakteriofaj, %20.5 ökaryot virüs) saptandı. Çalışma grupları

arasında okuma sayıları ve çeşitlilik indeksleri yönünden fark saptanmadı. NS-T grubunda geçiş sütünde en sık

bulunan taksa olan Podoviridae (%84.9)’nın matür sütte %8.5’e düştüğü ve Siphoviridae’nın(%76.6) baskın

olduğu görüldü. CS-T grubunda geçiş ve matür sütte Myoviridae hakimiyeti gözlendi. PT grubunda geçiş

sütünde Podoviridae (%57.8), matür sütte ise Siphoviridae (%53.2) ve Herpesviridae (%24.7) en çok bulunan

taksaydı. SGA grubunda geçiş ve matür sütte Herpesviridae’nın, LGA grubunda ise Siphoviridae’nın baskın olduğu

görüldü. Grupların tür düzeyinde virom analizi sonuçları verilmiştir (Şekil 1).

Sonuç:

Literatürde anne sütünün viral içeriği ve etkileyen faktörlerle ilgili veriler çok azdır. Bu çalışmayla ilk kez anne

sütünde bulunan virüsler tür düzeyinde incelenmiş, aynı zamanda gebelik haftası, doğum ağırlığı ve doğum

şekline bağlı olarak baskın suşların değişebildiği görülmüştür. Bakteriofajlar anne sütü viromunun en önemli

kısmını oluşturmaktadır. Bakteriofaj içeriği anne sütünün antienfektif ve antimikrobial özelliklerinde önemli rol

oynayabilir.

Anahtar Kelimeler: Anne sütü, mikrobiyota, virom