Bireylerin Kredi Kartlarından Memmuniyetlerinin Lojistik Regresyon Analizi ile İncelenmesi


ATALIK G., BULUT Y. M. , YILDIZ Z.

12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Denizli, Turkey, 26 - 29 May 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Denizli
  • Country: Turkey