A REVIEW OF STUDIES ON STEM EDUCATION IN TURKEY


Creative Commons License

Tezel Ö., Yaman H.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.1, pp.135-145, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.135-145
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to compile studies about STEM education in Turkey. STEM is an educational approach that focuses on integrating knowledge and skills of science, technology, mathematics and engineering on engineering design-oriented and aims to provide students with the skills of interdisciplinary collaboration, thinking systematically, creativity and the ability to solve problems in the most appropriate way. The recent research findings in science education reveal the necessity of using an engineering design-based approach for the development of science teaching. As a result of the field search, a lot of researches are caried out regarding STEM where a large number of researches are conducted in the international field and the schools are trained, Considering the fact that it is not yet widespread in Turkey; it is important that awareness of STEM occurs in undergraduate courses in education faculties first. When studies conducted up to today are evaluated, studies have been carried out in general for similar purposes and similar results have been achieved. The institutional infrastructure of STEM education in Turkey has begun to be formed. However, the need for experimental study and research continues to increase. STEM education, which is interpreted as a learning process that starts in the classroom and continues after school, has a great responsibility to build universities, educational institutions and families for the construction of the culture. In the new studies on STEM, it is also important to develop and test teaching materials on how to teach science subjects and concepts through engineering process.

Bu çalışmanın amacı, FeTeMM eğitimine yönelik Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmaları derlemektir. FeTeMM, fen, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarına ait bilgi ve becerilerin mühendislik tasarımı odaklı bir öğretim üzerinde bütünleştirilmesine yoğunlaşan, öğrencilere disiplinlerarası işbirliği, sistematik düşünebilme, yaratıcılık ve problemleri en uygun şekilde çözebilme becerileri kazandırmayı hedefleyen bir eğitim yaklaşımıdır. Son zamanlarda gerçekleştirilen fen eğitimi araştırma bulguları, fen öğretiminin geliştirilmesi için mühendislik tasarımı tabanlı yaklaşımı kullanmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır. Alan yazın taraması sonucunda, uluslararası alan yazında çok sayıda araştırmanın yapıldığı ve okullarda eğitimin verildiği FeTeMM alanı entegrasyonunun; Türkiye’de henüz yaygınlaşmadığı dikkate alındığında, öncelikle eğitim fakültelerinde lisans derslerinde FeTeMM konusunda farkındalığın oluşması önem arz etmektedir. Bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildiğinde, genel olarak benzer amaçlar doğrultusunda çalışmalar yapılmış ve benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Türkiye’de FeTeMM eğitiminin kurumsal altyapısı oluşmaya başlamıştır. Ancak, deneysel çalışmalara ve araştırmalara olan ihtiyaç artarak devam etmektedir. Sınıf içinde başlayan ve okul sonrası devam eden bir öğrenme süreci olarak yorumlanan FeTeMM eğitimi kültürünün inşası için üniversitelere, eğitim kurumlarına ve ailelere büyük sorumluluk düşmektedir. FeTeMM konusunda yapılacak yeni çalışmalarda mühendislik süreciyle fen konu ve kavramlarının nasıl öğretilebileceğine yönelik öğretim materyalleri geliştirilmesi ve test edilmesi de önem arzetmektedir.