An Application on Value at Risk and Some Energy Sector Stocks Traded on Borsa Istanbul


Creative Commons License

Çemrek F., Bitirgen T.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.25, no.2, pp.351-364, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Riske Maruz Değer (RMD), yatırım yapılan portföylerin elde tutma süresi adı verilen süre sonunda beklenilen olası kaybını belirlemek amacıyla yapılan

hesaplamalardır. RMD ayrıca, olası portföy kayıplarının basit istatistiksel bir ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Volatilite, belirli bir zaman aralığı içerisinde finansal

getirilerde yaşanan oynaklığı ifade etmektedir ve Riske Maruz Değer hesaplamalarında büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, BIST 50 ve BIST 100

şirketleri içerisinde bulunan ve enerji sektöründe yer alan üç şirket için 2008- 2018/05 dönemi için aylık kapanış fiyatları incelenmiş ve volatilite tahmin

yöntemlerinden en uygun model bulunması amaçlanmıştır. Analizde karşılaştırılan dört farklı model içinden en uygun volatilite modeli GARCH(1,1) olarak elde

edilmiştir. Sonrasında ise Riske Maruz Değer yaklaşımlarından Tarihi Simülasyon yöntemi ile Riske Maruz Değer elde edilmiştir.