Pansitopeni ile Başvuran Pediatrik Bruselloz Olgusu


Dalokay N., Kızıl M. C., Kara Y., Kılıç Ö., Töret E., Özdemir Z. C., ...More

14. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ve Bağışıklama Kongresi, 14 - 18 June 2021, vol.1, no.14, pp.97

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • Page Numbers: pp.97
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Bruselloz enfekte hayvanlardan insanlara doğrudan temas, süt ve süt ürünlerinin taze olarak tüketilmesi veya enfekte damlacıkların inhalasyonu ile bulaşabilen bir enfeksiyon hastalığıdır. Her yaşta çok değişik klinik ve laboratuvar bulgularla görülmesi nedeniyle tanısında zorluklar yaşanmaktadır. Burada pansitopeni ile başvuran bruelloz olgusu sunulmultur.

Olgu: Bilinen bir hastalığı olmayan beş yaşında kız hasta başvurusundan 5 gün önce başlayan ateş yüksekliği ile dış sağlık kuruluşuna başvurmuş.Yapılan tetkiklerinde karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme, pansitopeni saptanması üzerine tarafımıza yönlendirilmiş. Hastanın öyküsünden, ateş yüksekliğinin 5 gündür olduğu, eşlik eden halsizlik ve kas ağrısnın olduğu, kilo kaybı, öksürük şikayetlerinin olmadığı öğrenildi. Hastanın fizik muayenisinde, bilateral ön servikal bölgede 1,5*1,5 cm lenfadenopati mevcut, karaciğer kot altı 1 cm palpabl. Hastanın acil servis başvurusunda yapılan tam kan sayımında hemoglobin 8 g/dL, lökosit 2890 /mm3 (nötrofil 520 /mm3, lenfosit 2080 /mm3), trombosit 92.000/mm3, C-reaktif protein 63, AST 113 U/L, ALT 98 U/L, LDH 302 U/L olması üzerine çocuk hematoloji ve onkoloji servisine yatışı yapıldı. Malignite, aplastik anemi ve hemofagositik lenfohistiyositoz açısından yapılan kemik iliği aspirasyon örneklemesi normal olarak değerlndirildi. Pansitopeni etyolojisine ilişkin viral seroloji, brusella tüp aglütinasyon çalışıldı. Brusella tüp aglütinasyon 1/640 pozitif saptanan hasta çocuk enfeksiyon servisine devralındı, doksisiklin ve trimetoprim-sülfometaksazol tedavileri başlandı. Tedavinin 7. gününde ateş yüksekliği olmayan, kan değerleri normale dönen hastanın tedavisinin 6 haftaya tamamlanması planlanarak taburcu edildi.

Sonuç: Bruselloz, çocuk hastalarda çok farklı klinik ve laboratuvar bulgulara neden olabilir. Özellikle ülkemiz gibi endemik bölgelerde, brusellozun pansitopeni de yapabileceği unutulmamalı, pansitopeni etyolojisi araştırılırken, enfekte süt ve süt ürün temas öyküsü olsun ya da olmasın, ayrıcı tanıda brusellloz da akılda tutumalıdır. Anahtar Kelimeler: bruselloz, pansitopeni, pediatrik