Gastrodiplomasi ve Küreyerelleşme Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme(A Conceptual Evaluation on Gastrodiplomacy and Glocalization)


SARIKAYA G. S.

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.48-58, 2020 (Peer-Reviewed Journal)