ZnO:Ni İnce Filmleri: Elektrik ve Optik Özellikler


DEMİRSELÇUK B., BİLGİN V., KÖSE S. , ATAY F. , AKYÜZ İ. , KETENCİ E.

I. Ulusal Metal, Yarıiletken ve Oksit Materyallerin Üretiminde Kullanılan Sistemler ve Analiz Teknikleri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 15 - 16 June 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey