Aşağı ve Yukarı Porsuk Havzasından Yakalanan Squalius pursakensis (Hanko, 1925) Türünde Bazı Ağır Metallerin Biyoakümülasyon Seviyeleri


KÖSE E. , UYSAL K., ÇİÇEK A., EMİROĞLU Ö. , TOKATLI C., ARSLAN N. , ...More

Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Turkey, 21 - 24 November 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey