INVESTIGATION OF THE SHRINKAGE PROPERTIES OF 3D PRINTED FLY ASH BLENDED MORTARS


Creative Commons License

Uygunoğlu T., Topçu İ. B., Ergür Ö.

Int. J. of 3D Printing Tech. Dig. Ind.,, vol.6, no.1, pp.143-148, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Three-dimensional (3D) printers have brought a new dimension to the construction industry. The natural drying shrinkage of hardened cement paste in 3D-printed mortars poses a great risk in terms of shrinkage behavior due to their high cement/fine aggregate ratios. In this study, time-dependent drying shrinkage behavior of 3D printing mortars containing mineral additive was investigated. Different mortars were designed by using 0%, 10% and 20% fly ash as mineral additives in the composition of the mortars. Mineral additive was used according to the weight displacement method with cement. After the mortars were printed as a single layer in a 3D printer, their length changes were measured in the laboratory environment for up to 40 days. Drying shrinkage rates were determined and compared according to the initial dye ratio of each measurement. According to the findings, the shrinkage rates of the control mortars were reduced in 50% with the use of fly ash in ratio of 20%.

Üç boyutlu (3B) baskı yazıcılar inşaat sektörüne yeni bir boyut kazandırmıştır. 3B baskılı harçlardaki sertleşmiş çimento hamurunun doğal kuruma büzülmesi çok yüksek çimento/ince agrega oranlarına sahip olmaları nedeniyle büzülme davranışı açısından büyük risk oluşturmaktadır. Bu çalışmada, mineral katkı içeren 3B baskı harçlarının yazdırıldıktan sonra zamana bağlı kuruma büzülme davranışları araştırılmıştır. Harçların bileşiminde mineral katkı olarak %0, %10 ve %20 oranlarında uçucu kül kullanılarak farklı harçlar tasarlanmıştır. Mineral katkı çimentoyla ağırlıkça yer değiştirme yöntemine göre kullanılmıştır. Harçlar 3B yazıcıda tek katman olarak baskılandıktan sonra laboratuar ortamında 40 güne kadar boy değişimleri ölçülmüştür. Her bir ölçümün ilk boya oranına göre kuruma büzülme oranları belirlenmiş ve karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre %20 oranında uçucu kül kullanımıyla kontrol harçların büzülme oranları %50 oranında azaltılmıştır.