Böbrek nakli ve hemodiyaliz hastalarında karotis arter kalsifikasyonu sıklığının karşılaştırılması: Orjinal çalışma


GÜNEN YILMAZ S., YILMAZ F., BAYRAKDAR İ. Ş. , YAŞA Y.

34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 18 - 22 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey